Telefonujte efektívne

Operátori často stoja pred neľahkou úlohou pri vyberaní kotaktného centra pre zákazníkov. Je množstvo rozličných produktov, z ktorých je väčšina pridrahá na daný budget alebo im jednoducho chýbajú dôležité funkcie. Integrácia, konfigurácia a inštalácia sú komplexné úlohy, ktoré nedokáže urobiť každý. IPSEC Callcentre všetky tieto problémy minimalizuje na najnižšiu možnú úroveň a poskytuje operátorom prácu s callcentrom aj bez akýchkoľvek zdĺhavých tréningov.

Hlavnými výhodámi IPSEC Callcentre sú jednoduchá integrácia, široká ponuka funkcií, jednoduché používanie a nízka cena.

Ukážka Callcentre naživo

Ako to funguje?

 1. Telekomunikačný operator, ktorý maximalizuje využiteľnosť a spoľahlivosť Callcentre pre zákazníka pomocou kompletného SIP telefónneho riešenia.
 2. Zákazník a jeho pracovníci - obchodníci, podpora atď. - vuyžívajú rozsiahle možnosti Callcentre vedeného cez operátorovu sieť.
Ako funguje callcentre

Maximalizujte komunikáciu Vašej firmy

Callcentre obsahuje množstvo funkcií na zvýšenie Vašej efektivity a ušetrenie nákladov:

 

 • Agentská obrazovka poskytuje rýchle, jednoduché používanie ale zároveň aj komplexnú ponuku možností pre Vašich agentov.Obrazovka je rozdelená na viacero rozdielnych modulov, z ktorých každá umožňuje agentovi so systémom interagovať rozdielne:
  • Ovládací modul pre agentov: menenie stavov agentov (online, offline, prestávka, v hovore, čítanie mailu...), manipulácia a stav hovorov - vytáčanie, dvíhanie, skladanie, status ai. a centrum notifikácií kde si môže agent pozrieť veci, ktoré zmeškol a následne na ne zareagovať (zmeškaný hovor, nový mail...)
  • Modul kontaktov - modul zameraný na ukladanie všetkých Vašich dôležitých kontaktov a interakciu s nimi. Prvkov na zber týchto informácií a ich spracovanie je mnoho - polia na detaily o spoločnosti(názov spoločnosti, adresa...), používateľovi, počítadlo hovorov (meno, telefónne číslo, e-mail...), plánovanie hovorov, prioritizovanie agentov, história hovorov a mnoho iných. Celý system je vysoko prispôsobiteľný a administrator môže upraviť polia s údajmi podľa špecifických potrieb firmy.
  • 2x Wallboard moduly sú používane na zobrazovania štatistiky v reálnom čase na agentskej obrazovke. Wallboardy sú plne konfigurovateľné, čo znamená, že obrazovka každého agenta bude vyzerať úplne inak a bude prispôsobená jeho dennému plánu.

 

Vlastnosti CallcentreVlastnosti Callcentre

 • Presmerovanie hovorov: Callcentre rozoznáva tri rôzne typy čísel - vstavané klapky používateľov vytvorené pri vytvorení nového používateľa, nastavovateľné používateľské klapky, ktoré vytvára a upravuje VoIP administrator a externé čísla, ktoré sa konfigurujú presne tak isto ako používateľské klapky ale sú predkonfigurované telekomunikačným operátorom. Presmerovanie hovorov môže:
  • Označiť hovor skill setmi, nastaviť jeho prioritu alebo nastaviť koment k danému číslu
  • Presmerovať hovor na internú klapku, externé číslo alebo do konferenčnej miestnosti (hovor pre viacerých používateľov)
  • Prezvoniť používateľa alebo celú skupinu používateľov
  • Spustiť IVR hlasové menu
  • Uložiť číslo volaného do zmeškaných hovorov

Každé z týchto pravidiel môže byť použité buď bez podmienok alebo s určitým časovým limitom. Dostupné možnosti sú deň v týždni (napr. len v pondelok a piatok), čas (napr. medzi 8.00 - 21.35), kalendár (napr. len cez štátne sviatky). Tieto pravidlá definuje administrator a môže ich nastaviť neobmedzený počet buď ručným nastavením na Callcentre web interface alebo importovaním kalendára.

Callcentre inteligentne zvolí najvhodnejšieho agenta na základe nastavených projektov, skillsetov a ďalsích iných faktorov. Algoritmus volenia agentov môže byť ešte ďalej konfigurovateľný administrátorom.

 

Ako funguje callcentre

 • Podrobné reporty, štatistiky a wallboardy:
  • Podrobná história hovorov - datum a čas hovoru, zdrojové číslo hovoru, cieľové číslo hovoru, dĺžka hovoru, destinácia - a množstvo nastaviteľných filtrov na pohodlné prezeranie
  • Odpovode a štatistika skriptov, ktoré môžu byť zobrazené, modifikované alebo stiahnuté
  • História agentov a ich štatistika
  • Wallboardy - 2 prehľadné obrazovky so štatistikami hovorov (počet a dĺžka prichádzajúcich, odchádzajúcich a zložených hovorov, ), maily, skill sety, agenty a ich stavy a ďalšie údaje
  • Štatistiky vytvorené používateľmi sú vizualizovateľné do grafov, súhrnných tabuliek s nastaviteľnými intervalmi ai. Taktiež sú tieto štatistiky dostupné na stiahnutie v CSV a XLS formáte.
Vlastnosti CallcentreVlastnosti Callcentre

Dostupné aj v cloude

Callcentre je vysoko prispôsobiteľné riešenie vďaka čomu Vám vieme poskytnúť 2 rôzne spôsoby inštalácie: fyzické Callcentre Classic alebo Callcentre Cloud. Pozrime sa ako sa od seba líšia:

Callcentre Classic Callcentre Cloud

Callcentre je fyzicky nainštalované na mieste zvolenom zákazníkom. Tento spôsob inštalácie je výhodný hlavne ak bude Callcentre využívané aj ako lokálna PBX.

Prenos služieb na Callcentre sa realizuje v spojení s telekomunikačným operátorom. Operátor poskytuje klientov a podporu pre hlasové a ostatné služby, IPSEC poskytuje samotné riešenie Callcentre a zákaznícku podporu k nemu. Počas celého prenosu úzko spolupracujeme s operátorom a celý tento process zahŕňa nasledovné kroky:

 • Akvizícia zákazníka
 • Detailná analýza prostredia zákazníka a jeho vymožeností, situácie.
 • Plánovanie projektu: konfigurovanie systémov, sieťovej topológie, zariadení a následný prenos zo starého riešenia.
 • Voliteľné úpravy Callcentre pre špecifické potreby zákazníka.
 • Pred-konfigurácia celého riešenia
 • Nasadenie hardvéru a služieb do prostredia (nové telefóny, Callcentre PBX, pripojenie zariadení)
 • Tréning ľudí a testovanie
 • Finálna migrácia na IPSEC Callcentre

Callcentre je nainštalované v cloude na našich serveroch, zákazník nepotrebuje žiadnu ďalšiu fyzickú inštaláciu. Celá komunikácia sa odohráva po internete na zabezpečených kanáloch.

Táto varianta Callcentre je ideálna pre menšie kontaktné centrá, ktoré by radi ušetrili na hardvéri a jeho udržiavaní. S Callcentre Cloud platia zákazníci za predplatené minúty na telefonovanie, telefónne čísla a podporu podľa dohodnutej zmluvy.


Mám záujem o Callcentre

Radi sa s Vami nezáväzne porozprávame, ako Vám naše riešenie môže pomôcť pri rozvoji Vášho biznisu. Vieme Vám tiež odprezentovať, ako sa plánuje obsah cez prehľadné webové rozhranie. Kontaktujte nás, prosím.