Sieťové služby jednoducho a bezpečne

Isurus je najjednoduchší spôsob, ako naraz vyriešiť všetky sieťové potreby malej či strednej firmy. Telefónna ústredňa? Poštový server a kalendáre? Firewall a šifrované VPN pripojenie do firmy? Obmedzenie prístupu na webové stránky podľa adresy a obsahu? Považujte za vybavené!

Isurus sieťové služby

Výhody

Ušetríte a zjednodušíte si správu IT

Už nebudete potrebovať veľa zariadení rôznych značiek, na ktorých odborné nastavenie a údržbu treba buď nereálne veľa zamestnancov, alebo dodávateľov, ktorí jednotlivé platformy nastavujú a udržiavajú. Na celú firmu Vám bude stačiť jediný server Isurus.

Server Isurus poskytuje všetky potrebné sieťové funkcie pre malé a stredné firmy (napríklad smerovač-router, poštový server s kalendármi, webový server, pobočková telefónna ústredňa, vpn koncentrátor a mnohé iné) v jednotnom webovom rozhraní.

Získate kontrolu nad svojím IT

Často sa dá stretnúť s tým, že vo firme nie je nikto, kto by určitý typ zariadenia vedel spravovať. S Isurusom to nehrozí. Jednotná správa Vám umožní vytvárať používateľské účty a riadiť prístupy, nastavovať smerovanie hovorov, e-mailu a iných typov firemnej komunikácie, ale aj sledovať reporty a štatistiky. V prehľadných grafoch a reportoch uvidíte aktuálne využitie siete, záťaž servera, históriu telefonických hovorov, či najnavštevovanejšie stránky a počítače s najväčším využitím Internetového pripojenia.

Ako funguje isurus

Nie je nutná žiadna inštalácia a údržba

Zariadenie Isurus je okamžite pripravené poskytovať všetky sieťové služby. Aktualizácia softvéru, nové funkcie a vylepšenia, ktoré sú súčasťou firmvéru, sa sťahujú z Internetu. Bezúdržbová prevádzka, akú ste doteraz poznali z domácich routrov, tak je dostupná už aj pre firmy.

Jednoducho a Vašim jazykom

Server Isurus sa spravuje pohodlne cez webové rozhranie. Rozhranie sprístupňuje všetky funkcie jednotným a intuitívnym spôsobom, takže sa ráno stanete profesionálnym správcom VPN koncentrátora, pred obedom stihnete kolegom vytvoriť poštové kontá a nezľaknete sa nastavenia pobočkovej telefónnej ústredne. Poobede už si budete pozerať.

Isurus Update

Bezpečnosť bez kompromisov

Nie je nič, na čom by nám záležalo viac, ako na bezpečnosti zariadenia, ktoré Vám poskytuje všetky sieťové služby. Vysokú bezpečnosť servera Isurus zaisťuje:

 • heslová politika (kontrola sily hesla - dĺžka, kvalita, kontrola v zozname najpoužívanejších hesiel)
 • aplikačný firewall
 • automatické blokovanie pokusov o útok, tabuľka zákazov prístupu
 • záznam o aktivite
 • prístup chránený VPN
 • bezpečnostné aktualizácie firmvéru chránené TLS certifikátom
 • firmvér chránený pokročilými šifrovacími algoritmami algoritmami AES a SHA hashom, podpísaný softvérom GPG
 • antivírusová a antispamová ochrana
 • záloha elektronickej pošty na externých centrálnych serveroch
Ako funguje isurus

Funkcie

Špeciálny hardvér

Celý systém beží z pamäti servera, čo eliminuje možnosť zlyhania pohyblivých častí, napríklad HDD. Systém bežiaci v pamäti je autentifikovaný voči centrálnym serverom, ktoré zabezpečujú aj dohľad služieb a distribúciu firmvérov.

Jednotné webové používateľské rozhranie

Systém obsahuje jednotné používateľské rozhranie na spravovanie servera a služieb prevádzkovaných na serveri. Rozhranie je navrhnuté tak, aby konfigurácia a správa servera bola intuitívna bez nutnosti zdĺhavých zaškolení administrátorov.

Router LAN/WAN

Náhrada smerovača ako koncového zariadenia s podporou VLAN (802.1q)

Firewall

Plnohodnotný stavový firewall s možnosťou konfigurácie do 100 položiek vo firewallovej tabuľke, čo úplne postačuje potrebám malých firiem.

NAT

Táto funkcionalita umožňuje nastavovať preklad adries a portov s limitom do 100 počítačov, tlačiarní a iných zariadení.

DHCP server

Funkcionalita, ktorá poskytuje pre LAN sieť distribúciu IP adries do 100statických / dynamických záznamov s možnosťou nastavenia dynamického prideľovania adries alokované pre MAC adresy.

Proxy server

Je plnohodnotný cache http proxy server pre 50používateľov s možnosťou vytvárať skupiny klientov (10 skupín), autentifikáciou klientov a funkciou rate limity, ktorá umožňuje nastavovať šírku pásma pre skupiny alebo samotných používateľov.

Mailserver

Plnohodnotný poštový server do 50 používateľov a 500 aliasov s podporou štandardných protokolov SMTP, IMAP a POP3 všetky s podporou autentifikácie klientov.

Antivírus a antispam

Kompletná ochrana pošty prevádzkovaná na centrálnych ISURUS serveroch je vykonávaná na dvoch úrovniach dvoma súbežne pracujúcimi antivírusovými a antispamovými filtrami. Filtre sú aplikované v oboch smeroch komunikácie.

Time server

Lokálny time server, poskytujúci službu centrálneho presného času pre LAN (PC alebo servery)

VPN Server

Open VPN server, ktorý zabezpečuje kryptovaný prístup z internetu do LAN. (dynamické OpenVPN tunely)

Jabber server

Služba poskytujúca interný “chat” v rámci organizácie.

Webserver

Webserver poskytujúci priestor na uloženie internej “intranet” statickej stránky.

FTP server

Verejný FTP server.

File server

Súborový server pre 50 používateľov s možnosťou nastavenia 20 zdieľaných priečinkov delených podľa skupín.

VoIP ústredňa

Plnohodnotná VoIP ústredňa s možnosťou konfigurácie cez jednotné rozhranie (max 50 tel.).

Základné grafy

Grafy prevádzky servera ako napríklad LAN rozhranie, WAN rozhranie, štatistiky poštového servera, štatistiky proxy cache atď.

Rozšírené grafy

Užívateľsky nastaviteľné generovanie grafov (max 50 grafov) podľa špecifikácií vkladané do stavového firewallu.

Základné testovacie nástroje

Do grafického rozhrania sú integrované nástroje na testovanie siete (ping, traceroute, whois).

Rozšírené nástroje

tcptraceroute, ping s nastaviteľnou veľkosťou paketu.

Logy

Záznamy (logy) udalostí na serveri


Riešenie pre poskytovateľov služieb (ISP, Telekom)

Isurus nie sú len výkonné multifunkčné sieťové servery, ktoré dokážu vyhovieť komunikačným a sieťovým požiadavkám malých a stredných firiem. Pre poskytovateľa služieb je to centrálne spravovaná platforma Isurus Core, ktorá umožňuje ľahko riadiť a prevádzkovať Isurus servery pre tisícky zákazníkov.

Centrálna platforma Isurus Core je riešenie pre veľké firmy, ktoré poskytujú Isurus svojim zákazníkom, teda typicky pre veľkých národných a nadnárodných poskytovateľov služieb v kategóriách ISP a Telekom.

Platforma Isurus Core je multi-používateľská. Skupinám používateľov sú priradené role, ktoré možno kombinovať. To umožňuje jednoduchú integráciu platformy s biznis procesmi poskytovateľa služieb, pretože Isurus Core sa prispôsobí individuálnemu rozdeleniu kompetencií a spôsobu práce Vašej organizácie.

Centrálna platforma obsahuje:

 • web gui: manažment zákazníkov (zriaďovanie, zákaznícke údaje, obchodník, priraďovanie boxov)
 • web gui: manažment Isurus serverov (zriaďovanie, údaje, riadenie verzií firméru a expriácia aktualizácií, automatický vzdialený dohľad, troubleshooting)
 • web gui: prehliadač verzií firmvéru s podrobnými informáciami o zmenách, vykonaných v každom firmvéri
 • web gui: dohľadový systém, sledujúci parametre všetkých pripojených serverov Isurus, s agregáciou do jednotného SNMP napojeného na dohľadový systém poskytovateľa
 • web gui: tiketový systém pre riešenie zákazníckych problémov
 • web gui: záznam aktivity boxov, používateľov a správcov
 • centrálne e-mailové servery s antivírusovou a antispamovou ochranou, ktoré komunikujú so zákazníckymi servermi Isurus a voliteľne zálohujú pretekajúce e-maily
 • centrálne úložisko konfigurácií a archívu e-mailov (službu off-site zálohovania e-mailov je možné zákazníkom predávať a aktivovať individuálne, prístup do záloh si riadi sám zákazník cez rozhranie svojho servera Isurus)
 • aktualizačný server a repozitár firmvéru, poskytujúci služby jednotlivým serverom Isurus

Ku centrálnej platforme poskytujeme dodávateľskú L2 a L3 podporu s možnosťou eskalácie tiketov priamo z tiketového systému centrálnej platformy.


Mám záujem o Isurus

Na Slovensku prebieha predaj zariadení Isurus výhradne cez nášho partnera Slovak Telekom. Ak máte záujem o Isurus do Vašej firmy, kontaktujte nás a my Vám zariadime stretnutie s obchodným zástupcom Slovak Telekom. Kontaktujte nás, prosím.

Ak ste poskytovateľ služieb (ISP, Telekom) s pôsobnosťou mimo územia Slovenskej Republiky a máte záujem o platformu Isurus, kontaktujte nás, prosím.