Funkcia Varianta
  Isurus PBX Isurus RP25 Isurus RP50 Isurus RP50+
Špeciálny hardvér
Jednotné webové používateľské rozhranie
Router LAN/WAN
Firewall

do 100 položiek

do 50 položiek

do 100 položiek

do 100 položiek

NAT

do 10 PC

do 40 PC

do 100 PC

do 100 PC

DHCP server

do 100 záznamov

do 40 záznamov

do 100 záznamov

do 100 záznamov

Logy
Základné grafy
VoIP ústredňa

do 50 telefónov

do 25 telefónov

do 50 telefónov

do 70 telefónov

VPN server
Time server
Základné testovacie nástroje
Proxy server  

do 25 použ.

do 50 použ.

do 70 použ.

Mailserver  

do 25 použ. a 250 aliasov

do 50 použ. a 500 aliasov

do 70 použ. a 500 aliasov

Antivírus a antispam  
Rozšírené nástroje  
Rozšírené grafy  

do 10 grafov

do 50 grafov

do 70 grafov

FTP server  
Webserver (intranet)    
File server    

do 50 použ.

do 70 použ.

Kalendáre    
RAID manažment