Riešenie pre poskytovateľov služieb (ISP, Telekom)

Isurus nie sú len výkonné multifunkčné sieťové servery, ktoré dokážu vyhovieť komunikačným a sieťovým požiadavkám malých a stredných firiem. Pre poskytovateľa služieb je to centrálne spravovaná platforma Isurus Core, ktorá umožňuje ľahko riadiť a prevádzkovať Isurus servery pre tisícky zákazníkov.

Centrálna platforma Isurus Core je riešenie pre veľké firmy, ktoré poskytujú Isurus svojim zákazníkom, teda typicky pre veľkých národných a nadnárodných poskytovateľov služieb v kategóriách ISP a Telekom.

Platforma Isurus Core je multi-používateľská. Skupinám používateľov sú priradené role, ktoré možno kombinovať. To umožňuje jednoduchú integráciu platformy s biznis procesmi poskytovateľa služieb, pretože Isurus Core sa prispôsobí individuálnemu rozdeleniu kompetencií a spôsobu práce Vašej organizácie.

Centrálna platforma obsahuje:

Manažment zákazníkov

Zriaďovanie, zákaznícke údaje, obchodník, priraďovanie boxov

Manažment Isurus serverov

Zriaďovanie, údaje, riadenie verzií firméru a expirácia aktualizácií, automatický vzdialený dohľad, troubleshooting

Prehliadač verzií firmvéru

Podrobné informácie o zmenách vykonaných v každom firmvéri.

Dohľadový systém

Sledovanie parametrov všetkých pripojených serverov Isurus, s agregáciou do jednotného SNMP napojeného na dohľadový systém poskytovateľa.

Tiketový systém

Riešenie zákazníckych problémov.

Záznam aktivity

Záznam aktivity boxov, používateľov a správcov.

Centrálne e-mailové servery

Centrálne e-mailové servery s antivírusovou a antispamovou ochranou, ktoré komunikujú so zákazníckymi servermi Isurus a voliteľne zálohujú pretekajúce e-maily

Centrálne úložisko

Centrálne úložisko konfigurácií a archívu e-mailov (službu off-site zálohovania e-mailov je možné zákazníkom predávať a aktivovať individuálne, prístup do záloh si riadi sám zákazník cez rozhranie svojho servera Isurus).

Aktualizačný server

Aktualizačný server a repozitár firmvéru, poskytujúci služby jednotlivým serverom Isurus.