O IP Security Consulting

Spoločnosť IP Security Consulting s.r.o. vznikla v roku 2003 za účelom poskytovania expertných služieb v oblasti IT.

Spoločnosť sa orientuje najmä na oblasť informačnej bezpečnosti, operačné systémy UNIX/Linux, počítačové siete a IP telefóniu. V týchto oblastiach poskytuje široké spektrum služieb, produktov a na mieru navrhnutých riešení. Poskytované služby zahŕňajú aj inštalácie, konzultácie, školenia, vývoj internetových aplikácií, vzdialený dohľad a správu systémov, bezpečnostný dohľad a iné. O poskytovaných produktoch a službách sa viac dozviete cez linky na úvodnej stránke.

Medzi našich spokojných zákazníkov patrí viacero Slovenských i zahraničných firiem, vrátane telekomunikačných operátorov (sme riešiteľským partnerom T-Comu, poskytujeme školenia pre mobilných telekomunikačných operátorov), poskytujeme sieťové služby štátnej a verejnej správe (dohľad a bezpečnostný audit pre summit Bush-Putin), poskytovateľom internetu (vlastný produkt IPSEC::IDS) a iným spoločnostiam.

V prípade záujmu o ďaľšie informácie nás kontaktujte využitím sekcie Kontakt.