Energoview

Program EnergoView umožňuje komplexný pohľad na namerané údaje nielen o spotrebách energií bez ohľadu na energetické médium, ale aj o priebehoch nekumulatívnych (analógových) veličín.

Výhodou programu je nezávislosť od programového vybavenia pre zber údajov. Jedinou podmienkou je dodržanie formátu ukladaných dát. Na základe nastavenia celého rozhrania je možné priebežne vytvárať nové pohľady na namerané údaje. Nastavenie je plne v rukách používateľa. Používateľ teda nie je nijako nevyhnutne závislý od služieb a priebežných dodatočných prác zhotoviteľa. To prináša značnú dávku slobody tvorby nových foriem prehľadov presne podľa požiadaviek tej ktorej aplikácie či používateľa.

Program EnergoView sa inštaluje ako samostatná aplikácia nezávislá od zdroja archivovaných údajov. Výstupy je možné v prehľadnej forme porovnávať súčasne za rôzne časové obdobia.

Ak si chcete objednať EnergoView, alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.

PrílohaVeľkosť
energoview-datasheet-02_2012-sk.pdf2.25 MB