Správa serverov

Operačné systémy UNIXového typu sú našou hlavnou doménou. Profesionálne spravujeme a vyvíjame softvér na: Solaris, Linux, *BSD, Mac OS X, Tru64, HP-UX. Doma sme tiež vo Windows, Ultrix a ďalších operačných systémoch.

Vykonávame pravidelné mesačné aktualizácie (udržujú server aktuálny), bezpečnostné aktualizácie (znižujú riziko prieniku), inštaláciu a konfiguráciu (úpravy v systéme podľa požiadaviek zákazníka). Na serveroch, ktoré spravujeme, vytvárame diskovú redundanciu, pravidelné zálohy, inštalujeme softvér na dohľad nad zdravím servera (napr. SMART reporting z diskov). O zásahoch na serveroch vytvárame Protokol o zásahu, ktorý zasielame e-mailom, alebo poštou.

Sme schopní dodať nový server na mieru, alebo prebrať do správy Vaše existujúce zariadenia. Ceny závisia od konkrétnej situácie. Obvyklá zmluvná cena 199 € mesačne zahŕňa 4 predplatené hodiny. Cena za 2 servery: 299 € mesačne. Inštalácia cca. 500 € podľa požadovaných vlastností, aj s konfiguráciou, prenosom dát, nastavením bezpečnosti a zálohovania, stavový firewall. Ceny sú bez DPH.

Ak si chcete objednať správu, alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.