Školenia

Poskytujeme nadštandardné školenia v oblastiach UNIX, Linux, Mac OS X, Siete, Bezpečnosť, Vývoj softvéru, Databázy. Nami poskytované školenia sú na vysokej odbornej úrovni a účastníci vyzdvihujú ich praktickú hodnotu. Obsah školenia vieme prispôsobiť požiadavkám zákazníka.

Školenie je možné zorganizovať vo Vašich priestoroch, alebo v priestoroch ktoré zabezpečíme my. Počet účastníkov je limitovaný len požiadavkami zákazníka na individuálny prístup a kapacitou priestorov. Školíme v slovenskom a anglickom jazyku.

Cena školení záleží od počtu účastníkov a časového rozsahu konkrétneho školenia.

Konzultácie

V oblastiach, v ktorých poskytujeme konzultačné služby, majú naši zamestnanci dlhoročné expertné skúsenosti. Sú držiteľmi cetifikátov Brainbench, spravujú rozsiahle počítačové siete, sú autormi ovládačov v jadre OS Linux, spoluautormi projektu Medusa DS9 na zvýšenie bezpečnosti OS Linux pomocou úprav jadra.

Cena konzultácií závisí od charakteru, účtuje sa každá aj začatá hodina a cestovné výdaje.

Ak si chcete objednať konzultáciu alebo školenie, kontaktujte nás.