Služby

Služby v oblasti serverov, sietí, kybernetickej bezpečnosti

Našim zákazníkom pomáhame rásť a zdolávať nové výzvy tým, že spoľahlivo a profesionálne napĺňame ich IT potreby našimi službami. Vyberte si z ponuky, alebo nás kontaktujte.

 

Správa IT
Generic placeholder image

Organizáciám každej veľkosti poskytujeme profesionálnu správu serverov a sieťovej infrašturktúry s dôrazom na bezpečnosť. Služba Vám prinesie pocit bezpečia (zálohovanie, dohľad a monitoring), výrazné zníženie nákladov (oproti internej správe), vyšší výkon a spoľahlivosť (clustre, optimalizácia). Zároveň sme Vašim spoľahlivým partnerom pri zmenách v sieťovom a serverovom prostredí. Správa môže pokrývať: servery Linux, Windows, Mac OS X, smerovače, firewally a bezpečnostné prvky Cisco a iných výrobcov, telefónne ústredne a telefóny. Bezpečnostné aktualizácie, konfigurácia, dohľad a monitoring, zálohovanie.

Zistiť viac »

Bezpečnostné služby
Generic placeholder image

Poskytujeme experné poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pre programátorov a vývojárske tímy poskytujeme konzultácie v oblasti bezpečného programovania a aplikačnej bezpečnosti, typicky priamo na príkladoch ich zdrojového kódu. Pre správcov sietí robíme hand-on sieťové a bezpečnostné školenia s podrobným výkladom relevantných protokolov, techník útoku a obrany. Robíme bezpečnostné audity webových aplikácií, serverových aplikácií, audity a forenznú analýzu serverov Linux, Windows, Mac OS X (napr. pri podozrení na prienik alebo únik citlivých údajov), pomáhame správne vyhodnotiť situáciu a odstraňovať následky prienikov. Našu kvalifikáciu preverila aj úspešná účasť na medzinárodných bezpečnostných cvičeniach.

Zistiť viac »