Služby kybernetickej bezpečnosti

Pre vývojárov softvéru - bezpečný vývoj a audit kódu

Pomôžeme Vám vyvinúť bezpečnú aplikáciu. Pre vývojárov ponúkame:

 • audit zdrojového kódu:
  • naši analytici skontrolujú aplikáciu,
  • identifikujú v nej slabé miesta a bezpečnostné zraniteľnosti,
  • navrhnú správny spôsob implementácie
 • penetračné testovanie aplikácií:
  • dôkladný audit webových aplikácií podľa metodiky OWASP Testing Guide
  • penetračné testovanie desktopových a serverových aplikácií
  • penetračné testovanie sieťových protokolov
  • záverečná správa s odporúčaniami
 • konzultácie k bezpečnému vývoju
  • konzultácie v rôznych programovacích jazykoch a platformách
  • podpora pri návrhu bezpečnej softvérovej architektúry

Pre obstarávateľov IT - audit softvéru a penetračné testovanie

Pre organizácie, ktoré obstarávajú softvér, siete a sieťové prvky, cloudové služby alebo akýkoľvek iný tovar či služby, je dôležité minimalizovať riziká. Ide najmä o reputačné riziko, riziko straty dát, nezhody s platnou legislatívou vrátane GDPR, riziko nedostupnosti služieb a neschopnosti vykonávať činnosť. Ponúkame nasledovné služby:

 • penetračné testy pred odovzdaním projektu
 • bezpečnostný audit infraštruktúry
 • podpora pri analýze a vyhodnocovaní bezpečnostných požiadaviek

Pre firmy - konzultácie, audit, hardening, dohľad

Ponúkame Vám spôsob, ako odhaliť bezpečnostné problémy a zlepšiť svoje postavenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti:

 • bezpečnostný audit sietí podľa metodiky OSSTMM,
 • konzultácie ku sieťovej infraštruktúre,
 • návrh správnej sieťovej topológie,
 • hardening (zabezpečovanie) existujúcich serverov, sietí, zariadení, aplikácií,
 • vybudovanie bezpečnostného dohľadu a monitoringu.

Pre všetkých - hands-on sieťové a bezpečnostné školenia

Naša spoločnosť od svojho vzniku organizuje mimoriadne kvalitné a obľúbené školenia vo viacerých oblastiach:

 • unix/linux (inštalácia, správa, hardening - zabezpečovanie)
 • programovanie (viaceré programovacie jazyky, vrátane zamerania na bezpečnosť)
 • siete (prierezový prehľad protokolov, hĺbkové školenia pre vybrané sieťové protokoly, silný dôraz na bezpečnostné vlastnosti preberaných protokolov)
 • bezpečnosť (úvod do bezpečnosti, sieťová bezpečnosť, aplikačná bezpečnosť, hardening, obrana a útok)

Školenia sú organizované pre malé skupiny ľudí (typicky 5-10 účastníkov), plné praktických cvičení a príkladov.

Prečo bezpečnosť od nás?

Naša spoločnosť sa venuje oblasti kybernetickej bezpečnosti už od svojho vzniku. Počas tejto doby sme zaznamenali viacero významných úspechov:

 • naše bezpečnostné školenia sú zákazníkmi veľmi pozitívne hodnotené a opakovane vyhľadávané,
 • oblasti bezpečnosti sa venujeme ako jednej zo svojich kľúčových tém už od vzniku spoločnosti,
 • naši zamestnanci boli súčasťou viacerých najprestížnejších medzinárodných kybernetických cvičení, na ktorých sa umiestnili na popredných priečkach.

Mám záujem o bezpečnostné služby a konzultácie

Ak máte záujem o naše služby, alebo akékoľvek otázky, kontaktujte nás, prosím.