Správa IT

Správa IT formou outsourcingu

Poskytujeme profesionálnu správu kompletnej IT infraštruktúry formou outsourcingu. Pre zákazníkov vieme zabezpečiť:

  • prevádzku serverov (Windows, Linux, Mac OS, Unix)
  • správu sieťovej infraštruktúry (routre, switche, serverovne, wifi)
  • správu LAN (pracovné stanice, tlačiarne)
  • služby IP telefónie a videokonferenčné riešenia
  • server housing, server hosting, cloud

Zároveň sa venujeme návrhu sietí a sieťovej architektúry s veľkým dôrazom na bezpečnosť.

Prečo oursourcovať správu IT k nám?

  • Skúsenosti - naša spoločnosť poskytuje tento typ služieb od svojho vzniku.
  • Inovácie - neustále sa snažíme invovať a zavádzať nové prvky automatizácie a bezpečnosti.
  • Bezpečnosť - naši odborníci majú mimoriadne skúsenosti so zabezpečovaním rozsiahlych sietí a budovaním bezpečnostného dohľadu.

Mám záujem o správu IT formou outsourcingu

Ak máte záujem o naše služby, alebo akékoľvek otázky, kontaktujte nás, prosím.